LUYỆN THI VẼ KIẾN TRÚC - MỸ THUẬT

TỶ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI

Picture
Mặt người nhìn chính diện: Chia làm 3 phần
- phần thứ nhất: Từ đỉnh đầu xuống đến điểm cao nhất của lông mày.Cũng chia làm 3 phần : Từ đỉnh đầu xuống đến chân tóc khoảng 1 phần, trán 2 phần còn lại.
- Phần thứ 2 : Từ lông mày xuống đến hết chiều dài mũi.
- Phần thứ 3 : Từ nhân trung đến hết cằm. Trong đó nhân trung chiếm 1/3 độ dài. Nhân trung là khoảng nối từ mũi xuống môi trên. Đường phân chia môi trên và môi dưới chính là đường chia đôi phần thứ 3 này thành 2 phần bằng nhau
Một vài điểm nữa: Khoảng cách giữa 2 mắt bằng chiều dài 1 mắt.
Điểm trên cùng của vành tai bằng đuôi mắt