LUYỆN THI VẼ KIẾN TRÚC - MỸ THUẬT

LUAT XA GAN

Luật xa gần là một môn khoa học giới thiệu phương pháp vẽ khoảng cách xa gần của các vật thể nằm trong không gian ba chiều lên mặt phẳng hai chiều..

Đường tầm mắt( Còn gọi là đường chân trời).
Đường tầm mắt là một đường thẳng nằm ngang với tầm mắt người nhìn, phân chia mặt đất với bầu trời (H5) hay mặt nước với bầu trời (H6),nên còn gọi là đường chân trời.
Đường tầm mắt có thể thay đổi cao hay thấp tuỳ thuộc vào vị trí của người nhìn.
Khi vẽ theo mẫu, cần phảI xác định đường tầm mắt để vẽ hình cho đúng.
Các đường song song với mặt đất (cạnh hình hộp,hình trụ,đường tàu.) hướng về chiều sâu,càng xa càng thu hẹp và cuối cùng tụ lại ở một điểm trên đường tầm mắt,đó là điểm tụ.
Các đường song song ở dưới thì chạy hướng lên đường TM, các đường ở trên thì chạy hướng xuống đường TM.
-Vẽ hình hộp,vẽ nhà ở vị trí nhìn nghiêng sẽ cò nhiều điểm tụ.

 
Picture
Picture
Picture
Picture